מסלולי השקעה
מידע למשקיע

מדד, על פי הגדרה מילונית, הינו פרמטר, לרוב מספר מסוים, המשמש קנה מידה לקביעת השינויים החלים בתופעה מסוימת, במשך זמן מסוים או מקומות שונים – במילים אחרות – מדד הינו מספר, שנקבע באופן שרירותי, ומשמש נקודת יחוס למספרים אחרים סביבו (הן מבחינת הכיוון – האם גדול יותר או קטן יותר? והן מבחינת המרחק – כמה גדול יותר או קטן יותר?).

דוגמא כלכלית נפוצה היא "מדד המחירים לצרכן" – זהו מדד המודד את אחוז השינוי בהוצאה עבור סל מצרכים ושירותים קבוע של משפחה ממוצעת, אותו קובעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פי נתוני סקריה, המבוצעים אחת לתקופה מסוימת. השינוי, כאמור, נמדד באחוזים ומשמעות עליה, לדוגמא, של 1% במדד המחירים לצרכן הוא כי ממוצע המוצרים המרכיבים את הסל כולו עלה ב- 1% (ואין הכוונה כי כל מוצר בסל זה עלה ב- 1%).

מדד המחירים לצרכן משמש אמת מידה לבחינת השינוי הכללי ברמת המחירים במשק ואליו מוצמדים תשלומים עתידיים שונים על מנת לשמור על ערך הכסף. כך למשל מקובל להצמיד הלוואות (משכנתא), פיקדונות, אג"ח וכו' למדד המחירים לצרכן בכדי לשמור שערך הכסף לא יישחק.

קיים דמיון רב בין מדד המחירים לצרכן ובין מדדים בבורסה. מדד הבורסה הינו "סל" של מניות, הנקבע על ידי הבורסה עצמה, מקבל שם מסוים ומודד את העליות והירידות של המניות בסל – כך "מדד ת"א-25", לדוגמא, מורכב מ- 25 המניות של החברות עם השווי הגבוה ביותר בבורסה. חשוב לזכור, כי בסל זה נסחרות חברות גדולות מאוד, כמו ענקית התרופות "טבע", המשפיעות על המדד יותר מחברות קטנות לעומתן, כמו "אלווריון", המתעסקת בתקשורת.

בכדי למנוע השפעה גדולה מדי על המדד (ובכך לפספס את תפקידו) של חברות ענק כדוגמת "טבע", המהווה כשליש ממדד ת"א-25, קבעה הבורסה בת"א הגבלה על ההשפעה של החברות השונות לנתח מקסימלי של עד 9.5% מהמדד. כך "טבע" מהווה 9.5% ממדד ת"א-25 – כמו גם מניות בנק לאומי ובנק הפועלים.

מדדים חשובים נוספים במדינתנו הם מדד ת"א-100, המכיל בתוכו 100 חברות – את 25 החברות הגדולות במשק ועוד 75 החברות הבאות אחריהן מבחינת שווי שוק.

מלאו טופס והשוו הצעות מבתי השקעות מובילים

השקעות

מדד זה נותן תמונה רחבה יותר לגבי מה שקורה בבורסה. גם במדד זה קיימת הגבלה של עד 9.5% השפעה – אליה מגיעה, נכון למועד כתיבת שורות אלה, חברת "טבע" בלבד. מדד חשוב נוסף הוא מדד תל-טק 15, הכולל את 15 חברות ההיי-טק והטכנולוגיה הגדולות בבורסה. יש גם מדד של בנקים, הכולל את חמשת הבנקים הגדולים בישראל, וכן מדד של חברות ביטוח. מדד חשוב נוסף הוא מדד מניות היתר, המשקלל את 150 המניות הגדולות בבורסה לאחר 100 החברות הגדולות הנכללות במדד ת"א-100.

קיימים מצבים שונים בין המניות הנסחרות במדד לבין המדד עצמו. קיים מצב "נורמלי", בו רוב המניות במדד, וביניהן הגדולות ביותר, עולות – וכך המדד כולו עולה. מצב אחר, הינו מצב בו ערכן של רוב המניות במדד יורד, אך ערך המניות של החברות הגדולות עולה – ואז למרות ריבוי של מניות יורדות במדד, המדד יעלה, וזאת בגלל השפעתן הגדולה יותר של המניות "החזקות" במדד.

קיים גם מצב הפוך בו המניות "החזקות" במדד ישפיעו על ירידתו, אף על פי שרוב המניות במדד יעלו. כמו כן, קיים מצב בו מדד ת"א-25 יעלה, וזאת שוב, בזכות עוצמתן של המניות "החזקות", אך מדד ת"א-100 ירד – זאת בגלל השפעה גדולה יותר של ירידת ערך המניות של החברות הקטנות המהוות חלק גדול יותר של מדד ת"א-100. לרוב, שני המדדים החשובים ביותר נוטים להתנהג בצורה דומה.

בכדי שחברה תוכל להיסחר במדד מסוים עליה לעמוד במספר כללים שנקבעו על ידי הבורסה לניירות ערך. כמו, כמות מסוימת של ניירות ערך המוחזקים בידי הציבור, תנאים מינימליים למחזורי המסחר במניה ועוד. קיימת חשיבות גדולה לחברה להיסחר במדדים וזאת בגלל מספר סיבות מגוונות – לדוגמא - ככל שחברה נסחרת במדד גבוה או יוקרתי יותר היא זוכה לסיקור תקשורתי ואנליסטי רב יותר, דבר שיכול להגביר את סחירות המניה ולהביא לעליית ערכה בשוק.

מדדי בורסה אינם נחלתה של הבורסה הישראלית בלבד, אלא בעלי חשיבות גם בבורסות שונות בעולם. ישנם מדדים חשובים כמו 500 S&P המשקלל את 500 החברות הגדולות בארה"ב, מדד הדאו-ג'ונס, המכיל את 30 חברות התעשייה הגדולות בבורסה בניו-יורק, ומדד הנאסד"ק, הכולל את כל המניות הנסחרות בבורסת הנאסד"ק, שהן בדרך כלל מניות של חברות טכנולוגיה. ביפאן אנו מכירים את מדד הניקיי, באנגליה את מדד הפוטסי ובצרפת את מדד הקאק - שהם המדדים של המניות המובילות באותן בורסות.

מהי תעודת סל? קרן נאמנות כספית מסחר באופציות