תשואות קופות גמל
מידע נוסף

לאחר שלמדנו, בדקנו והשווינו. גילינו קופת גמל המתאימה עבורנו יותר מן הקופה הקיימת בה אנו חוסכים, אולי משום התשואות הגבוהות יותר, אולי משום היחס והשירות הנוח שנקבל בקופת הגמל החדש החדשה ואולי משום דמי הניהול הנמוכים. מהם התנאים להעברת קופת גמל?

מקור המהפכה בקופות הגמל

ועדת בכר הוקמה באפריל 2004 על מנת לבחון את הדרכים ליצירת מבנה תחרותי בשוק ההון אשר ישפר את יעילותו ודרכי פעולתו, תוך צמצום הריכוזיות וניגוד האינטרסים בגופים הפועלים בשוק, אשר היה מאופיין עד אותם ימים בריכוזיות גבוהה של הבנקים.

עד לשנת 2005 שוק קופות הגמל צבר כ-253 מיליארד שקלים, כאשר 90% מן הכספים היו בבעלות הגופים הבנקאיים, מתוכם 70% בבעלותם של הבנקים הגדולים, בנק לאומי ובנק הפועלים, ורק 10% היו בבעלות חברות הביטוח וגופים פרטיים. התחרות הייתה מועטה, דבר שפגע בלקוחות. מצב שבו הבנק הוא היצרן, המשווק והמנהל היווה ניגוד אינטרסים בין טובתו של הלקוח לטובת הבנק. על כן, החליטה ועדת בכר להוציא את קופות הגמל מבעלות הבנקים לחברות כמו בתי השקעות וחברות ביטוח, וזאת בכדי ליצור תחרות שתשפר את התנאים ללקוחות.

תנאים להעברת קופות גמל

1. מעבר בין קופות הגמל מאותו הסוג והמעמד בלבד. ניתן להעביר צבירות בין קופות גמל לאותה המטרה כלומר קופת גמל לתגמולים תעבור לקופת גמל לתגמולים ואינה יכולה לעבור לקופת גמל לפיצויים. גם ה"מעמד" חייב להיות זהה שכיר אינו יכול העביר לקופת גמל לעצמיים וההפך.

2. משך זמן המעבר

העברת כספי העמית בין קופות גמל תתבצע תוך 7 ימי עסקים. העברה בין קופת גמל באותו גוף מנהל תבוצע בתוך פרק זמן שלא יעלה על 3 ימים עסקים.

3. עלות העברה

העברה מתבצעת ללא עלות כספית ואסור לעכבה.

טופס הצעה עבור קופות גמל

קופות גמל

4. העברת קופת גמל לא תבוצע במקרים הבאים

במידה וקיים עיקול על הקופה המועברת, בגובה היתרה הצבורה. במידה וקיים שעבוד בקופה המעבירה בגובה היתרה הצבורה. במקרה בו העמית החל לקבל קצבת זקנה מהקופה, או העמית זכאי לקבל קצבת נכות מהקופה. במקרה בו קופת הגמל המקבלת הינה קרן פנסיה ותיקה או פוליסת ביטוח מבטיחת תשואה או קופת גמל מבטיחת תשואה.

5. שמירה על זכויות

בקופה אליה מועברת הצבירה יראו את העמית המעביר כאילו היה לעמית מהיום בו היה לעמית בקופה הראשונה ובנוסף התנאים והזכויות לא יפגעו בעת מעבר

ומה לגבי תשואת הקופה הקודמת בעת המעבר?

עמית שהגיש בקשה להעברת כספים מהקופה, תיזקף לחשבונו התשואה האחרונה של יומיים לפני העברת הכספים - אם בהתאם להוראות מחויבת קופת הגמל להעביר כספו של עמית לקופת גמל אחרת ביום שלישי, העמית יקבל תשואה אחרונה של יום ראשון (בהנחה שימי ראשון, שני ושלישי, בדוגמא לעיל, הינם ימי עסקים)

לסיכום, שוק קופות הגמל עבר מהפכה אמיתית עד לפני כמה שנים רק דימינו שמנהלי קופות הגנל יחזרו אחרי הלקוחות העובדה שניתן לנו חופש בחירה מוחלט להעביר את קופת הגמל שלנו לאן שנרצה ללא עלות כספית, ולפדות אותה במועד שנקבע לו מראש, בלי שהתנאים והזכויות שלנו יפגעו מעניקה שליטה מלאה ללקוח. צריך לזכור שלפני שנעביר את קופת הגמל שלנו לקופת גמל אחרת עלינו לבדוק מספר פרמטרים, כמו דמי הניהול הנגבים בקופת הגמל החדשה אליה אנו מעוניינים לעבור, את התשואות המובטחות על ידי אותה קופה, את רמת הסיכון שלה, את יציבות הגוף המנהל ואת טיב השירות המוצע. (פירוט רב בנושא ניתן למצוא במאמר כיצד לבחור קופת גמל.

כיצד לבחור קופת גמל תנאים להעברת קופות גמל