תשואות קופות גמל
מידע נוסף

כולנו וודאי נתקלנו במונח קופת גמל בשלב כזה או אחר של חיינו, אך האם אנו מבינים מהי? בשורות הבאות ננסה להסביר מהי קופת גמל ונפרוט, עם כי על קצה המזלג, מספר מדדים לבחירתה אשר יסייעו לשכיר להבין איך לבחור קופת גמל. כבר בתחילת דברינו נדגיש כי לבחירת קופת גמל חשיבות רבה ואין באמור להלן להוות תחליף לייעוץ מקצועי בעניין טרם בחירתה.

מהי קופת גמל?

קופת גמל הינה קופה, או במונח המקצועי – תכנית חיסכון, שנועדה לצבירת כספים, בטווח הבינוני או הארוך (אך לא הקצר), שניתן יהיה לפדות בזמן עתידי, בעת פרישה מהעבודה. הכסף מושקע בקופת הגמל וצובר תשואה באמצעות השקעת הכספים בנכסים ובמסלולים שונים בשוק ההון ובשווקים נוספים.

קיימת קבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים המכילה קופות גמל שונות ומגוונות כגון: קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים וקצבה, אך הנפוצה בהם, והמזוהה בשם קופת גמל הינה קופת גמל תגמולים. אדם המשקיע כספו בקופת גמל מכונה "עמית", ולכל עמית חשבון נפרד בקופת הגמל, בו נרשמות הפקדות ומשיכות, אל החשבון וממנו, רווחים והפסדים על ההשקעות בקופה ודמי ניהול הנגבים מן החשבון (אשר אינם עולים על 2% בשנה).

אם כן, מה הוא ההבדל בין קופת גמל לקופת חיסכון רגילה?

ההבדל העיקרי והבולט בין השניים הוא העובדה שהמדינה, המעודדת פתיחת קופות גמל, מעניקה זיכוי במס לפותחים קופות אלה, במועד ההפקדה העמית נהנה מזיכוי במס של - 25% מהסכום שהופקד בקופת הגמל. הזיכוי מוענק עד מקסימום של 7% מההכנסה המזכה (בשנת 2007 - משכורת שנתית עד לסכום של 86,400 ש"ח).

קיימים תנאים להשקעה בקופת גמל על פי הסדר חוקתי – הוא חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 2005 – והוא המעודכן ביותר עד היום, המאפשר, בין היתר, מעבר נוח וקל בין קופות גמל. בעבר קופות הגמל נוהלו על ידי בנקים בלבד, אך עם פתיחת התחרות בתחום ובעקבות "רפורמת בכר", בשנת 2006, שהעניקה לחוסך חופש גדול יותר בניהול חסכונותיו, החלו בתי השקעות וסוכנויות ביטוח פרטיות להתמקצע ולהציע הצעות מגוונות ורווחיות יותר מן הבנקים.

טופס הצעה עבור קופות גמל

קופות גמל

לאחר שהבנו מהי קופת גמל וכיצד היא עובדת – מהם המדדים לבחינת קופות גמל?

בדיוק כפי שאנו בוחרים את אחוז השומן בחלב שאנו קונים, לפי הטעם שאנו מעדיפים, כמות השומן שאנו מוכנים להכניס לגופינו וסכום הכסף אותו אנו מוכנים להשקיע, כך נבחר את קופת הגמל המתאימה לנו על פי הפרמטרים שלנו. קיימים מספר גורמים לבחירת קופות גמל שעלינו לדעת:

דמי הניהול

דמי ניהול הם העמלות אותם אנו משלמים בגין הטיפול בקופת הגמל שלנו והשירות שאנו מקבלים ממנהל הקופה, דמי הניהול משתנים בין החברות השונות. לכן, גובה דמי הניהול מהווה גורם חשוב בבחירת קופת הגמל שלנו ואנו צריכים לקחת אותו בחשבון.

תשואות

חשוב לנו מאוד, שקופת הגמל בה אנו בוחרים, תניב לנו תשואה גבוהה כלל שניתן.לכן, חשוב שנשווה בין תשואות קופות גמל בחברות השונות, על פני תקופה זהה ומומלץ שיהיה ארוך ככל שניתן (תקופה של 5 שנים תהווה אינדיקציה מצוינת). פרסומים רבים מגלים לנו את תשואותיה של קופת גמל בשנה האחרונה אך אין אנו יודעים מה עשתה קופת גמל זו מספר שנים לפני כן – אל תמהר לחסוך בקופת גמל בה התשואה הגבוהה הייתה חד שנתית או חודשית ותו לא. בנוסף לצורך השוואה נכונה חשוב לבדוק גם את התשואה הנומינלית – היא התשואה לאחר ניכויי דמי הניהול ועמלות נוספות. כלי יעל ונוח לבחינת תשואות והשוואת קופות גמל ניתן למצוא במערכת גמל נט שבאתר משרד האוצר כתובת : http://gemelnet.mof.gov.il

הרכב הנכסים

כל קופה משקיעה כספה במקורות הון כגון מניות, אגרות חוב, מט"ח (מטבע חוץ) וכדומה, בעלי סיכון גבוה יותר או פחות. הרכב הנכסים הינו כלי לבחינת מדיניות ההשקעה של הקופה ואופן התפלגות הנכסים. יש לבדוק את כמות הנכסים המושקעים בארץ והמושקעים בחו"ל, כמות הנכסים הסחירים מול הלא סחירים ואת חלוקת הנכסים לפי רמות הסיכון.

רמת הסיכון

במקביל לבדיקת הרכב הנכסים והתשואות יש לבדוק את רמת הסיכון של הקופה. רמת הסיכון נמדדת על פי מדד סטטיסטי הנקרא סטית תקן, המודד עד כמה שונות התשואות בין תקופה לתקופה. ככל שסטית התקן נמוכה יותר ההשקעה בקופה נחשבת לפחות מסוכנת. אנו נבחר בקופה על פי אופי השקעתנו – מסתכנת יותר או מסתכנת פחות.

הגוף המנהל

אחד הפרמטרים החשובים לבדיקה הוא בידי מי אנו מפקידים את מיטב כספינו. לכך קיימים מספר מדדים לבדיקה:

מדד שארפ:

מדד המודד את ביצועי הקופה בעזרת נוסחה מתמטית. זה נעשה בעזרת חישוב הביצועים חלקי סטיית התקן של תוספת התשואה. במילים אחרות מדד זה מראה את תוספת התשואה שהושגה עבור רמת הסיכון בתיק ההשקעות – כאשר התשואה שלנו גבוהה ורמת הסיכון קטנה, נקבל יחס גבוה במדד שארפ - ולהפך. מדד שארפ גבוה מעיד על ביצועים טובים יותר.

ניסיון מוכח בניהול מוצלח של קופות הגמל

כאשר אנו בוחרים בחברה לנהל את כספינו בקופת הגמל חשוב שנבדוק את הניסיון שיש לחברה בנושא זה - את מספר השנים בתחום, את התשואות לאורך השנים, והקשרים הפיננסים.

ניסיון ניהול ההשקעות של הגוף בתחומים משיקים

מומלץ לבדוק גם את רמת הניהול בתחומים משיקים כגון קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות וניהול כספי ביטוח. חשוב לבדוק את חוסן ויציבות הגוף שבו אנו מפקידים את כספינו.

ניתן לחלק את קופות הגמל לפי סוג ההשקעה שלהן

כפי שציינו, לכל קופה רווח תשואתי שונה ודמי ניהול שונים וזאת משום העובדה שהן מושקעות במסלולים שונים. קופות הגמל נחלקות לקבוצות על פי סוגי ההשקעה שלהן: קופות גמל כלליות אינן משקיעות במסלול יחיד כי אם מגוון, ולרוב אינן משקיעות יותר מ30% מן הכספים במניות (להורדת רמת הסיכון) קופות גמל מניתיות משקיעות לפחות 50% מן הכספים במניות (רמת סיכון גבוהה יותר ואפשרות לתשואה גבוהה יותר) קופות גמל אג"חיות משקיעות לפחות 50% באגרות חוב קופות גמל מט"חיות המשקיעות לפחות 50% במטבע חוץ קופות גמל שקליות משקיעות לפחות 50% באפיקים שקליים קופת גמל מסלוליות כאן בוחר העמית את אחוזי ההשקעה שלו במסלולים השונים, שצוינו לעיל, לפי ראות עיניו.

כל קופות הגמל מחויבות לקבוע בתקנות הקופה את תנאי ההצטרפות, שיעורי ההפקדה המקסימאליים של קופת הגמל, צורת ניהול ההשקעות, דמי הניהול שהן גובות ותשואתן על השקעותיהן, תקופת ההשקעה וזמן משיכת הכספים, כל זאת בהתאם להנחיות ולחוקים של משרד האוצר. לסיכום , למרות שהנושא לא מעניין, המונחים מסורבלים והמידע הסותר מהפרסומות חשוב להקדיש זמן לקריאת תקנות קופת הגמל ולבחירת קופת גמל נכונה. זוהי שקעה ארוכת טווח.

כיצד לבחור קופת גמל תנאים להעברת קופות גמל