סוגי הלוואות
כלים נוספים

הלוואות הפכו להיות מוצר צריכה, והיום עומדות בפני הצרכן אפשרויות רבות ומגוונות לקבלת הלוואה מלבד הלוואת משכנתא לרכישת דירה. החברות הפיננסיות מאפשרות לקחת הלוואה בסכומים של אלפי שקלים בודדים ללא ערבים וללא בטוחה, ערבון. בואו ננסה להבין מהי הלוואה וכיצד הבנק מחשבן את החזר הלוואות.

מהי הלוואה?

הלוואה הינה העברת סכום כסף לאדם, בתשלום אחד או בכמה, על פי חוזה, בו יחויב אותו אדם להחזיר את הכסף שלווה עד תאריך שנקבע מראש. פירעון הלוואה יכול להתבצע בתשלום אחד או במספר תשלומים עד החזרת הסכום המלא ביום הפרעון. במערכת הבנקאית הלוואה מכונה גם אשראי אותו לווה פרטי יכול לקבל באמצעות מוסדות פיננסיים כמו בנקים, חברות ביטוח וחברות אשראי. מקור הרווח של המלווים הינו הריבית על סכום הכסף אשר בה גם מבולם הסיכון באי החזרת ההלוואהץ

כיצד מחשבים את גובה החזר ההלוואה?

את גובה החזר ההלוואה מחשבים כיום בעזרת טבלה מיוחדת, המכונה "טבלת סילוקין", המציגה בתוכה את שלבי החזרת ההלוואה בכל חודש. את הקרן (החלק מסכום ההלוואה) והריבית שעלינו להוסיף לסכום ההחזר הקבוע, כך שבסיום תקופת ההלוואה יוחזר מלוא הסכום בתוספת הריבית. קיימות מספר שיטות להחזר הלוואות בלוח סילוקין ולהלן 2 עיקריות מהן:

לוח סילוקין קרן שווה

לוח סילוקין מסוג זה הינו קל מאוד לחישוב. סכום ההלוואה יחולק למספר תשלומי ההחזר לסכום זה נוסיף ריבית חודשית המחושבת מיתרת הקרן שכמובן פוחתת מחודש לחודש בעקבות ירידת סכום ההלוואה המוחזר כך הסכום שאנו משלמים בכל חודש הולך ופוחת . הקרן קבועה והריבית פוחתת. ביחד עם הקיטון בקרן.

בלוח סילוקין זה ההחזר קבוע בכל חודש. ההחזר מורכב מקרן וריבית. הקרן, היא החזר ההלוואה, גדלה בכל חודש והריבית, המשלימה את הקרן לסכום קבוע, קטנה. את החזר הריבית מחשבים על ידי נוסחא מיוחדת המכילה בתוכה את אלמנט הריבית התקופתית ואת אלמנט מספר התשלומים.

הריבית בלוחות אלה יכולה להיות קבועה, על פי ריבית שנתית ידועה מראש, או צמודת מדד, צמודת דולר, צמודת פריים ועוד, אשר על פיה משתנה הריבית בכל חודש.

לוחות סילוקין נוספים הקיימים:

כל תשלום בהחזר ההלוואה מורכב מריבית על יתרת סכום ההלוואה ויתרתו הינה תשלום על חשבון יתרת הקרן, לפי לוח סילוקין מסוג שפיצר. על פי שיטה זו מחזיר הלווה בכל חודש (כל תשלום) את הריבית בלבד הכולל הצמדה במסלולים צמודי מדד. מועד פירעון ההלוואה יכול להיות במהלך תקופת ההלוואה או בסופה.

לפני לקיחת הלוואה מהבנק או מחברת האשראי מומלץ לוודא באיזה אופן מחושב החזר ההלוואה ומכן באיזה אופן מחושבת הריבית על הקרן.

כיצד הבנק מחשב את גובה החזר הלוואה

טופס הצעה עבור הלוואות

הלוואות