סוגי הלוואות
כלים נוספים

הלוואה ללא ערבים ניתן לקבל באמצעות כל בנק מסחרי או באמצעות גופים פיננסים חוץ בנקאים כמו חברות כרטיסי אשראי. לקוחות בעלי מוסר תשלומים תקין שהינם שכירים לאורך תקופה ארוכה לא יתקשו לקבל הלוואה באמצעות סניף הבנק בו הם מנהלים את חשבון העו"ש.

הבנק מעוניין לבדוק ולוודא כי ההלוואה תפרעה במועד הקבוע במלואה הקרן והריבית בגינה ולכן יבדוק את היכולת הפיננסית. בהתאם לבדיקה יקבע סכום ההלוואה וההחזר החודשי. חברות האשראי בונות פרופיל ללווה אשר באמצעותו מעריכות באופן סטטיסטי את יכולת ההחזר.

קיימת אפשרות נוספת של רישום בטוחה על שם הגוף המלווה דוגמה זו מאפיינת את שוק ההלוואות לרכב. כאן בעת קבלת הלוואה לרכב, הרכב הנרכש נרשם גם של הגוף המלווה כמו מימון ישיר לדוגמה וגם על הרוכש, מקבל ההלוואה. פעולה זו מבטיחה למלווה כי ברגע שנוטל ההלוואה לא עומד בהחזר החודשי ניתן להשתמש בבטוחה כאפשרות להחזר ההלוואה.

זיכרו כי חשוב לעמוד בתנאי הבנק. במידה ויש חשש כי לא תוכלו לעמוד בהחזר החודשי פנו לבנק והתייעצו אותו בנושא פריסת התשלומים החודשיים, או כל פיתרון חלופי.

מהי הלוואה הלוואה לחתונה הלוואה לאופנוע הלוואה לסגירת מינוס

טופס הצעה עבור הלוואות

הלוואות