מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

מהי תוכנית חסכון?

תוכנית חיסכון היא תוכנית המנוהלת בחשבון הבנק של הלקוח ובה הוא מפקיד סכום כסף קבוע מדי חודש או הפקדה חד פעמית שצוברת ריבית קבועה. אפיק חיסכון זה נחשב בטוח במיוחד, לעומת אפיק השקעה אשר מידת הסיכון בו גבוהה יותר.

מסגרת חיסכון יכולה לנוע בין מספר חודשים לכמה שנים טובות, כאשר סגירת הכסף לתקופה ארוכה יותר מקנה לחוסך רווחים נוספים על הקרן (ריבית והצמדה). עם זאת, ישנן תוכניות חיסכון ללא הצמדה, דוגמת תוכנית חיסכון שקלית.

מהי תוכנית חיסכון שקלית?

תוכנית חיסכון שקלית היא תוכנית בה הקרן והריבית אינן צמודות ולכן אינן קבועות - גובה הריבית נקבע בהתאם לריבית הפריים בניכוי מרווח מסויים. ההבדל בין תוכנית חסכון רגילה ותוכנית חיסכון שקלית היא במידת הסיכון. בתוכנית חיסכון רגילה מידת הסיכון שואפת לאפס, כיוון התנאים מובטחים לאורך כל תקופת החיסכון והרווחים אינם משתנים בהתאם לתנודות שוק ההון.

מאידך, בתוכנית חיסכון שקלית, גובה הריבית משתנה בהתאם לשינויים בשוק ההון. בתוכנית חיסכון שקלית הריבית יכולה להיות גדולה יותר או קטנה מאשר בתוכנית חיסכון רגילה - אך אין אפשרות לדעת את גובה הריבית מראש - וכאן טמון אלמנט הסיכון.

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון
חיסכון לילדים פתיחת תוכנית חיסכון סולידית