אפשרויות מסחר
כלים למשקיע

מהי מניה

מניה הינה שטר בעלות על חלק בחברה אשר מקנה למחזיק בה מעמד של שותף באותה החברה. לבעל המניה זכות הצבעה באסיפה כללית של בעלי המניות וזכות ליהנות מרווחי החברה. רישום המניות של חברות ציבוריות מתבצע באמצעות הבורסה לניירות ערך ומנוהל במסלקת הבורסה רישום הבעלות על מניה הינו ממוכן בלבד וללא הנפקת שטר בעלות פיזי.

מניות

מדדי מניות

מדד מניות הינו קיבוץ של מספר מניות בעלות מאפיינים דומים, באמצעות קיבוץ תיאורטי של המניות ניתן לקבוע מדד המניות אשר משקף את רמת המחירים עבור אותה הקבוצה. לדוגמה מדד ת"א 25 אשר בוחן את ממוצע המחיר עבור 25 המניות הגדולות בבורסה. מדד חברות הנדל"ן מודד את רמת המחירים הממוצעת של מניות בחברות אשר פועלות בענף הנדל"ן

מסחר במניות

כל אחד יכול לסחור במניות, המסחר מתבצע בבורסה לניירות ערך באמצעות חברי בורסה אלה מעבירים את פקודות הקניה והמכירה של המניות למחשבי הבורסה ואת התשלום בין המניות. עבור שירות זה חברי הבורסה גובים עמלה. קיים פער גדול בין העמלה אשר ניגבת בבנק עבור מסחר במניות אל מול העמלה בבתי ההשקעות.

טופס הצעה עבור מסחר עצמאי

מסחר עצמאי

קיים פועלים בשוק מספר בתי השקעות כמו: כלל פיננסים, מיטב ומגדל שוקי הון המאפשרים למשקיעים פרטיים לסחור במניות במחירים תחרותיים מאוד ביחס לבנקים. עוד בטרם תתחילו לבצע מסחר במניות מומלץ לערוך השוואת מחירי מסחר במניות ולבחור את חבר הבורסה אשר מציע תנאי מסחר נוחים.

דמי שמירת ניירות ערך ומסחר בבורסה העברת פעילות ניירות ערך לבתי השקעות התחרות על הברוקר