אפשרויות מסחר
כלים למשקיע

תעשיית המסחר בניירות ערך מגלגלת לכיסי הבנקים למעלה משני מיליארד ש"ח בשנה. לא פלא, אפוא, שבתי ההשקעות וחברי הבורסה שאינם בנקים זועקים מזה זמן רב בבקשה לעודד את התחרות על ליבו של הלקוח הפרטי. ביוזמה חדשה שעתידה לצאת לפועל כבר עם כניסתה של השנה האזרחית, יחולו כמה שינויים העשויים לערער את מעמדם של הבנקים כקרטל בשוק זה.
להלן כמה מהמהלכים שיידרשו הבנקים לאמץ בשנה הקרובה

פיקוח על העמלות בגין העברת ניירות ערך של לקוח קיים לבתי השקעות

ממש כפי שהנהיגו לא מכבר אצל חברות הסלולר בישראל, גם לקוחות הבנקים לא יאלצו לשלם קנסות ועמלות גבוהות לאין שיעור, בעקבות העברת החשבון לחברות הבורסה החיצוניות. נקבע כי הסכום בגין המעבר לא יעלה על חמישה שקלים, מה שיקל על הברוקר "לצאת מהכלוב" בו שהה. מידע בנושא העברת פעילות ניירות ערך לבתי השקעות

פרסום תעריפון ללקוחות פרטיים

בהמשך לטענה כי הבנקים מפרסמים תעריפים שאין להם אחיזה במציאות, ומערימים קשיים על לקוחותיהם, צפוי שינוי הן במחירי העמלות המוצעים בפועל, והן בהצגתם לצורכי השוואה בהירה ומלאה. כמו כן, ייאלצו הבנקים לציין את גובה העמלה המקסימלית לצד גובה העמלה המינימלית, מראש, על מנת לשקול את צעדיהם.

היתר לפתיחת חשבון מסחר באינטרנט

אין ספק כי לצעדים אלו יש מקל בעל ערך בעידוד התחרות על הברוקר, אך המהלך שאולי יכריע את מעמדם של הבנקים במגזר הפרטי של ניירות הערך הוא ההיתר לפתיחת חשבונות מסחר ללא צורך בנוכחות פיזית של הלקוח והגעה לסניף. עד כה התקשו בתי ההשקעות להעביר לידיהם לקוחות חדשים מכוון שלא היו די מרכזים מאוישים לשם כך, ובטח שלא בקנה המידה הקיים לבנקים בארץ, אך מעתה יוכל כל אדם לעשות העברה ופתיחן חשבון לניירות ערך באמצעות האינטרנט בלבד.

טופס הצעה עבור מסחר עצמאי

מסחר עצמאי
עמלות מסחר בבורסה מסחר יומי