אפשרויות מסחר
כלים למשקיע

מרבית הסוחרים בניירות ערך מנהלים את חשבונם באמצעות הבנקים בישראל. זאת למרות העובדה כי בתי השקעות וחברות הביטוח מציעים תעריפים זולים באופן משמעותי. בעקבות פנייתם של איגוד חברי הבורסה שאינם בנקים החליטה הוועדה להגברת התחרות במערכת הבנקאות, בשיתוף פעולה עם הרשות לניירות ערך לעודד את העברת פעילות ניירות הערך מהבנקים, לחברות ברוקראז'.
מדוע כדאי להעביר את ניירות הערך לבתי השקעות?

א. השוואת העמלות

נכון להיום, נגבות על ידי הבנקים עמלות בגין דמי משמרת, בנוסף על עמלת מינימום המחושבת בהתאם לכמות ניירות הערך. העמלות למסחר בבורסה גבוהות לאין שיעור כאשר הלקוח אינו מודע לתעריפי המתחרים, והבנק זוקף זאת לזכותו, או יותר נכון, לכיסו, בו בעת שבתי ההשקעות וחברות הביטוח מאפשרות פטור מדמי משמרת ועמלת קנייה ומכירה נמוכות ואטרקטיביות.

ב. שקיפות

העדר השקיפות מצד הבנקים בא לידי ביטוי בפרסום מחירון שגוי, או דמיוני, של עמלות ניירות הערך. העמלות המפורסמות גבוהות מהנגבה בפועל, כך שבאמצעות מצג שווא עשוי הלקוח לחשוב שקיבל הנחה ייחודית בתעריפי הבנק, הנחה שאין בה ממש. בהוראת המפקח על הבנקים יידרשו הבנקים לפרסם את ממוצע גובה העמלות ששילמו לקוחותיהם ובכך לשים קץ לאי הבהירות בנוגע לגובה העמלות. יש לציין כי גם בתי ההשקעות פועלים בשיטה דומה, וחלקם נמנע מפרסום מחירון עמלות ניהול, אך יחד עם זאת, עדיין יזכו הלקוחות לתעריפים מוזלים, אף ללא צורך בניהול משא ומתן.

ג. ניוד קל

עד היום היה קושי לנייד את ניירות הערך מהבנקים אל החברות החיצוניות מכמה סיבות; ראשית, משום שאסור לפתוח חשבון ללא נוכחות המשקיע, במסגרת חוק איסור הלבנת הון. ללקוחות הבנקים קל יותר להגיע פיזית אל הבנק ולחתום על טפסים, ואילו לבתי ההשקעות אין מספיק סניפים הפזורים ברחבי הארץ, ועל כן הגישה בעייתית. על מנת להקל את תהליך המעבר יורשו לקוחות הבנקים להעביר את הפעילות ישירות לבית השקעות או אל חברות הביטוח, באמצעות אתרי האינטרנט, מה שיקל בהחלט על הניוד. זאת ועוד, על הבנקים נאסר לגבות עמלות העולות על חמישה ש"ח בגין ההעברה לחברות חיצוניות, מה שהרתיע את לקוחותיהם עד כה לעשות צעד זה.

טופס הצעה עבור מסחר עצמאי

מסחר עצמאי
עמלות מסחר בבורסה מסחר יומי